LogoAltsinica – Digitalisierung und Erschließung chinesischer Drucke und Handschriften [Impressum] [IIIF-Viewer] [DFG-Viewer] [Download]
Yang, Shixun <Tang-Dynastie 618-907> / Fan, Ning <339 401> / [Li, Yuanyang <1497 1580>]: Chun qiu Guliang zhuan zhu shu, 20 juan, [Fujian], [1522-1566]MDZ-LOGOBSB-LOGO
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00061913-3     Nutzungsbedingungen   Datenschutzerklärung    Digitalisat-Bestellung       BSB-Katalog -> 4 L.sin. C 281
I N H A L T

feng mian ; juan 1 zhi juan 5 || 封面 ; 卷一至卷五

xu ; qian 'xin gu tang tu shu yin' yin || 序 ; 鈐 '信古堂圖書印' 印

juan 1 zhi juan 5 || 卷一至卷五

juan 6 zhi juan 8 || 卷六至卷八

juan 9 zhi juan 14 || 卷九至卷十四

juan 15 zhi juan 20 || 卷十五至卷第二十

 |<  -50  -10  -5  <  >  +5  +10  +50  >| Bildnr.1
Link dieser Seite: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00061913/image_1
 Bildähnlichkeitssuche     Alternative Ansicht mit neuen Funktionen:[IIIF]
Image
 |<  -50  -10  -5  <  >  +5  +10  +50  >| Bildnr.1
Link dieser Seite: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00061913/image_1
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00061913-3     Nutzungsbedingungen   Datenschutzerklärung    Digitalisat-Bestellung       BSB-Katalog -> 4 L.sin. C 281