Freisinger Handschriften (Traditionsbücher, Kopialbücher, Urbare und Rechnungsbücher) [Impressum] [Barrierefreiheit] [IIIF-Viewer]
Srednjeveški urbarji za Slovenijo, Bd.: 4, Urbarji Freisinške škofije, objavil Pavle Blaznik, V Ljubljani, 1963MDZ-LOGOBSB-LOGO
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00016755-8     Nutzungsbedingungen   Datenschutzerklärung    Digitalisat-Bestellung       BSB-Katalog -> 4 Z 64.218-4
I N H A L T

Srednjeveški urbarji za Slovenijo
Urbarji Freisinške škofije
objavil Pavle Blaznik
IV Ljubljani 1963

Urbaria aetatis mediae sloveniam spectantia
Urbaria Episcopatus frisigensis
opera P. Blaznik
IV Ljubljani 1963

Sprejeto na seji razreda za zgodovinske in Družbene vede dne 18. novembra 1959

Spominu edinega sina

Vsebina

Kratice

Urbarji Freisinške škofije
Uvod

Rokopisi

Freisinška posest na gorenjiskem

Freisinška posest na dolenjiskem

Organizacuja zemljiških gospstev

Teksti
Noticia bonorum de Lonka, okoli 1160

Urbar loškega gospostva, 1291

Urbar klevevškega gospostva, okoli 1306

Urbar loškega gospostva, 1318

Urbar klevevškega gospostva, okoli 1318

Seznam obveznosti podložnikov v godeški,
gorški in gadmarski županiji, okoli 1360

Fevdna knjiga iz konca 14, in začetka 15. stoletja

Računska knjiga klevevškega gospostva, 1395-1396

Računska knjiga loškega gospostva, 1396-1397

Računska knjiga loškega gospostva, 1437-1438

Urbar loškega gospostva, 1501

Seznami
Seznam krajev in oseb

Stvarni seznam

Zemljevidi
Loško gospostvo, Županje in naselja do 16. stoletja

Loško gospostvo, Število hub

Loško gospostvo, Pustote in obtujene hube

Posestno stanje klevevškega gospostva konec 14. stoletja

 |<  -50  -10  -5  <  >  +5  +10  +50  >| Bildnr.1
Link dieser Seite: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00016755/image_1
 Bildähnlichkeitssuche     Alternative Ansicht mit neuen Funktionen:[IIIF]
Image
 |<  -50  -10  -5  <  >  +5  +10  +50  >| Bildnr.1
Link dieser Seite: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00016755/image_1
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00016755-8     Nutzungsbedingungen   Datenschutzerklärung    Digitalisat-Bestellung       BSB-Katalog -> 4 Z 64.218-4