LogoAltsinica – Digitalisierung und Erschließung chinesischer Drucke und Handschriften [Impressum] [Barrierefreiheit] [IIIF-Viewer] [DFG-Viewer] [Download]
Hongzhou <1712-1770> / Jiang, Pu <1708-1761>: Qin ding shou shi tong kao, 78 juan, Bd.: 4, [S.l.], 1742MDZ-LOGOBSB-LOGO
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00103020-5     Nutzungsbedingungen   Datenschutzerklärung    Digitalisat-Bestellung       BSB-Katalog -> 4 L.sin. E 176-4
I N H A L T

juan 59 zhi juan 64 || 卷五十九至卷六十四

tu hui || 圖繪

juan 65 zhi juan 70 || 卷六十五至卷七十

zi ji mo hu || 字跡模糊

tu hui || 圖繪

juan 71 zhi juan 78 || 卷七十一至卷七十八

tu hui || 圖繪

tu hui || 圖繪

 |<  -50  -10  -5  <  >  +5  +10  +50  >| Bildnr.2
Link dieser Seite: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00103020/image_2
     Alternative Ansicht mit neuen Funktionen:[IIIF]
Image
 |<  -50  -10  -5  <  >  +5  +10  +50  >| Bildnr.2
Link dieser Seite: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00103020/image_2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00103020-5     Nutzungsbedingungen   Datenschutzerklärung    Digitalisat-Bestellung       BSB-Katalog -> 4 L.sin. E 176-4