LogoAltsinica – Digitalisierung und Erschließung chinesischer Drucke und Handschriften [Impressum] [IIIF-Viewer] [DFG-Viewer] [Download]
Mao, Jin: Jin dai mi shu, 746 juan; 3 juan fehlen: Huang di shou san zi xuan nü jing“, “Nü xiao jing“, “Mo jing“, Bd.: 1, [Changshu], 1630-1642MDZ-LOGOBSB-LOGO
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00067150-0     Nutzungsbedingungen   Datenschutzerklärung    Digitalisat-Bestellung       BSB-Katalog -> 4 L.sin. Aa 308-1
I N H A L T

feng mian || 封面

jin dai mi shu xu ; qian 'changsha long shi' 'chen qushi xin shang zhang' 'fuzhou zhongyi gong xian zi' yin || 津逮秘書序 ; 鈐'長沙龍氏' '陳瞿石心賞章' '福州忠毅公仙子'印

xiao yin ; qian 'zheng jie zhi yin' 'wang han ju shi' yin || 小引 ; 鈐'鄭杰之印' '汪韓居士'印

shi xu, qian 'gu huai jiu lu' 'mei sun zhen cang shu hua tu zhang' yin || 詩序, 鈐'古槐舊盧' '梅孫珍藏書畫圖章'印

shi zhuan kong shi zhuan, qian 'lin chan si yin' yin || 詩傳孔氏傳, 鈐'林梴私印'印

shi wai zhuan, qian 'zheng shi wang han ju zhen cang ji' yin ; juan zhi 1 zhi juan zhi 10 || 詩外傳, 鈐'鄭氏汪韓居珍藏記'印 ; 卷之一至卷之十

mao shi lu shu guang yao, xu lue || 毛詩陸疏廣要, 序略

mu lu || 目錄

juan shang || 卷上

que 2 ye || 缺二葉

fu jian || 附笺

juan xia || 卷下

fu jian || 附笺

shi kao || 詩攷

shi di li kao, xu || 詩地理攷, 序

zong shuo || 縂說

juan zhi 1 zhi juan zhi 6 || 卷之一至卷之六

fu jian || 附笺

er ya zhu ; xu || 爾雅注 ; 序

mu lu || 目錄

juan shang zhong xia || 卷上中下

hou xu || 後序

qian 'lin shi yun zhan jia cang' yin || 鈐'林氏允瞻家藏'印

 |<  -50  -10  -5  <  >  +5  +10  +50  >| Bildnr.1
Link dieser Seite: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00067150/image_1
 Bildähnlichkeitssuche     Alternative Ansicht mit neuen Funktionen:[IIIF]
Image
 |<  -50  -10  -5  <  >  +5  +10  +50  >| Bildnr.1
Link dieser Seite: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00067150/image_1
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00067150-0     Nutzungsbedingungen   Datenschutzerklärung    Digitalisat-Bestellung       BSB-Katalog -> 4 L.sin. Aa 308-1